M-CARE Project

Mutual caring-from knowledge to action

Learn More
PL.EN.

Cele

Podstawową przesłanką do realizacji projektu było promowanie idei wzajemnej pomocy oraz transfer dobrych praktyk opieki nad potrzebującymi do różnych form edukacji, by wprowadzić bazę dla innowacyjnego podejścia w nauczaniu, podkreślającego zasady „wzajemnej pomocy” i „współzależności”.

Głównym celem projektu było: identyfikowanie, zrozumienie, zdefiniowanie, rozwijanie i upowszechnianie dobrych praktyk opieki nad różnymi grupami osób jej wymagających (osoby chore, po wypadkach, starsze, niepełnosprawne, bezdomne, itp.) przez rodziny i wolontariuszy, w których widoczny jest aspekt wzajemnej pomocy.

-Wprowadzenie i zastosowanie tych zasad jest nowe w wielu miejscach, gdzie udzielana jest opieka, mimo uniwersalnego występowania zjawiska różnego rodzaju współzależności opiekunów i podopiecznych.

Tymczasem mogą one prowadzić do innowacyjnych, niskich kosztowo i zrównoważonych strategii w udzielaniu pomocy.

alt text

O Projekcie

Partnerzy zidentyfikowali, zebrali i podzieli się posiadaną wiedzą i praktykami dotyczącymi wzajemnej pomocy, stworzono bazę z bezpłatnymi materiałami dla opiekunów. Projekt dostarcza wsparcia dla organizacji i władz lokalnych w zakresie pracy z osobami świadczącymi pomoc (pracownikami, wolontariuszami).

Projekt zorientowany na słuchaczy, rozpoczął się od działań przygotowawczych (analiza potrzeb i oczekiwań) i był kontynuowany w szeregu działań – 5 międzynarodowych spotkań, 4 międzynarodowe warsztaty, międzynarodowa konferencja, seminaria/warsztaty i spotkania lokalne dla grup docelowych. Przykładami opracowanych i osiągniętych rezultatów są: warsztaty (międzynarodowe i lokalne), materiały z warsztatów w formie prezentacji, przekaz wiedzy i dobrych praktyk, poradnik, broszura, artykuły.

alt text alt text alt text

W projekcie M-CARE wskazujemy jak ważna jest rola wolontariatu w opiece nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz jak tego typu wolontariat wpływa nie tylko na podopiecznych, ale także na wolontariuszy. Naszym mottem jest: Pomagając innym pomagasz sobie. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, do zapoznania się z materiałami opublikowanymi na naszej stronie, które mogą pomóc w przygotowaniu się to tego typu wolontariatu.

 

Partners

DGASPC General Direct. of Social Assistance and Child Protection Dolj

DGASPC

ROMANIA

UCVDepartment of Physical Therapy and Sports Medicine

UCV

ROMANIA

 

EECEuropean Educational Circle

EEC

LATVIA

 

TVUUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

TVU

ITALY

 

KCZIAKrakowskie Centrum Zarządzania i Administracji

KCZIA

Poland

 

Rezultaty

Kontakt


Enter your email address below to receive your newsletter subscriptions.
  •  M-CARE Contact
  •  M-CARE Newsletter

code